Krytování střech pro stroje s osou Z do výšky 2 metrů

WAVE COVER esempio

Toto PEI řešení umožňuje kompletní zakrytování horní části strojů se Z-ovou osou do výšky 2 metrů.
Obsluha stroje může vstoupit do pracovního prostoru stroje bez toho, že by musela krytování nejprve otevřít.
WAVE COVER funguje na stejném modulárním principu jako Wave Sky, používá ale řešení se sedlovou střechou, díky které je pracovní prostor výrazně vyšší Toto krytování je možné umístit do jakékoliv výšky dle potřeby zákazníka.

Pro další technické informace naše konstrukční oddělení nebo technika z Vaší oblasti.

WAVE COVER

(přihlášeno k udělení patentu)