LatsosLogo

MICHAEL LATSOS & Co O.E.
Ethnikis Antistaseos 39, 570 08 Ionia
Thessaloniki, Greece
Tel.:  +30 2310-778922, +30 2310-574856
Fax : +30 2310 – 778943