Logo Boreflex LTD

Boreflex Ltd
Units 8, 9 & 10 Gateway Court
Parkgate
Rotherham
South Yorkshire
United Kingdom
S62 6LH
Тел. +44 (0)1709 522 333
Факс #1 +44 (0)1709 529 666
Факс #2 +44 (0)1709 522 663

E-mail:  sales@boreflex.co.uk
Сайт: www.boreflex.co.uk