Yatay pozisyon

Telescopiche Standard Posizione Orizzontale

  • Kapak eğer istenirse uzatma ve destek flanşları üzerinde toplanabilir.
  • Eğer istenirse montajlı panel ilave edilebilir.

Düşey pozisyon

Telescopiche-Standard-Posizione-Verticale

  • Profil yataklar hızlı bağlantı için ayarlanmıştır.
    Talep üzerine çabuk cephesel kurulum için geçmeli yataklar da tedarik edilebilir.

Enine pozisyon

Telescopiche-Standard-Posizione-Trasversale

Protezioni telescopicheProtezioni telescopicheProtezioni telescopiche

Görünüşler

Teleskopik kapak standart görünüşlerinden sadece bir kaç tanesi aşağıda gösterilmiştir.

Gorunusler Sekil 2021