Telescopici-pedonabiliTelescopici-pedonabili
Dual Barrier 2EVO-part1Dual Barrier 2EVO-part1

DUAL BARRIER SYSTEM

Dual Barrier System su geçirmez teleskopik örtüleri, teleskopik örtüleri ve ısıl kaynaklı körükleri birlikte kullanmaktadır. Büyük ebatlı delme tezgahları gibi hidrostatik destekli makinelerde, geleneksel rulman ve bilyeli kılavuzların yerne bir yağ katmanı kullanılmaktadır. Makine, performansı garanti etmek için elzem koşu olan çok yüksek saflığa sahip bu son derece özel hidrolik yağ tabakası üzerinde hareket etmektedir. Öte yandan bu makinelerde, aleti soğutmak için olağan soğutucu sıvı kullanılmaktadır: dolayısı ile bu yağın besleme sistemine sızarak sistemin tamamını kirletip çok yüksek maddi hasara yol açmasını kesin bir şekilde önlemek gerekir.

Genelde uygulanan standart çözüm “çifte yalıtımdır”, başka bir ifade ile teleskopik örtünün altına yerleştirilen ısıl kaynaklı körük. Bu sistemlerden her birinin kendi kılavuzları olduğundan mükemmel şekilde hizalanmış olduklarından emin olmak gerekir; bunun yanı sıra çifte montaj için gerekli süre ile makinelerde her zaman olan kısıtlı olan alan üzerindeki etkiler de unutulmamalıdır. Bu sorunların farkında olan PEI, kumaş körüğü ve çelik teleskopik örtüyü entegre eden orijinal bir çözüm üretmiştir. Gerekli teknik ve güvenlik koşullarının var olması durumunda Dual Barrier System teleskopik örtüleri üzerine basılabilir hale getirilebilir.
Hepsini oku
DUAL BARRIER – 2EVO

DUAL BARRIER – 2EVO

Su geçirmez teleskopik örtüler

Yeni DUAL BARRIER 2EVO ürünümüz, teleskopik örtünün beher elemanı için bir modül olmak üzere, modüler ve yenilikçi bir körük yapısı sunmaktadır. Körüğün her parçası teleskopik örtünün altına entegre edilmiştir. bu hali ile makinenin üreticisi kurulacak tek pisti olan, körüğün örtü tarafından hareket ettirildiği bir örtü teslim almakta, fazlalıklardan kurtulmaktadır. Avantaj önemlidir: zaten donanımlar ile kalabalık olan bir kaidenin üzerine birden fazla ray ve teçhizat yerleştirmenin yerine üretici tek bir kılavuz monte etmektedir; olağan şekilde teleskopik örtüyü monte eder ve otomatik bir şekilde çifte entegre siperi elde etmiş olur. Her iki ürün de ayrı olarak ve çift kılavuz ile zaten vardı. Yeni ve gerçek bir ürün olan yeni yapılandırmanın ilave kılavuzlara ihtiyacı bulunmamaktadır; körük çelik örtüye bağlı olarak kalmaktadır. Körüğün örtünün içine entegrasyonu kesinlikle banal bir çözüm değildir; bu neden ile hemen patenti almak için hareket geçtik.

Kapalı paketin

Su geçirmez teleskopik örtüler

Kapalı paketin ebadı teleskopik örtününkinden büyüktür; fark, makine alanına ve spesifik ihtiyaçlara göre değişmektedir.

Özellikler

Su geçirmez teleskopik örtüler

DUAL BARRIER – 2EVO sadece 2 kılavuza dayanan teleskopik örtüye sahiptir, körük ise örtüye entegre edilen metal çubuklarca desteklenmektedir.

DUAL BARRIER – 4SPC

DUAL BARRIER – 4SPC

Su geçirmez teleskopik örtüler

Isıl kaynaklı körük kısımlarından ve teleskopik örtüden oluşan komple koruma. Körüklerin farklı kısımları teleskopik kutulara bağlıdır, bu açıdan koruma yekpare bir parçadır. Makine üreticisinin, körüklerin flanşlarını tespit etmek amacı ile ilave kılavuzlar ya da düzlemler tesis etmesine gerek yoktur. Makinenin kılavuzlarının üzerinde teleskopik elemanın merdanelerini ve hali hazırda dizili olan körüklerin patenlerini kabul edecek yeterli genişliğe sahip bir alanın bulunması gerekir. Makine kılavuzlarına erişmek için, sadece teleskopik örtünün bağlantı flanşının gevşetilmesi yeterlidir. Örtünün makineye yerleştirilmesi ya da çıkarılması için sadece teleskopik örtünün kaldırılması yeterlidir.

Kapalı paketin

Su geçirmez teleskopik örtüler

Kapalı paket yeterince uzundur, teleskopiğin kapalı paketi artı teleskopik elemanların arasında yerleştirilen beher körüğün kapalı paketinin bir kısmı.

Özellikler

Su geçirmez teleskopik örtüler

DUAL BARRIER – 4SPC’in, teleskopik örtü için 2 destekli 2 kılavuz ve ısıl kaynaklı körük için 2 desteğe ihtiyacı vardır.

DUAL BARRIER – 4STD

DUAL BARRIER – 4STD

Su geçirmez teleskopik örtüler

Isıl kaynaklı körük kısımlarından ve teleskopik örtüden oluşan komple koruma. Makine kılabuzlarına erişmek için, hem teleskopiğin hem de körüğün bağlantı flanşının gevşetilmesi şarttır. Örtüleri makineye yerleştirmek ya da çıkarmak için, hem körüğün hem de teleskopiğin iki aşamada kaldırılması şarttır.

Kapalı paketin

Su geçirmez teleskopik örtüler

Kapalı paketin boyutu, teleskopik örtünün ebadı ile aynıdır.

Özellikler

Su geçirmez teleskopik örtüler

Bit tam körük ve bir teleskopik örtüden ibaret komple siperin teleskopiklerin dayanacağı 2 kılavuza ve körüklerin dayanacağı 2 kılavuza ihtiyaç duymaktadır.