Dual BarrierDual Barrier

Çelik teleskopik örtüler

Dünyada, standart çelik teleskopik örtüler imal edip pazarlayan çok sayıda firma bulunmaktadır. Sadece birkaç yılda şirketimiz, hacim ve kalite standardı açısından kendisini pazarın zirvesine oturtan bir üretim boyutuna ulaşmıştır.

Üst seviye profesyonelliğe sahip teknisyenlerin kılavuzluğunda gerçekleştirilen yüklü miktardaki makine ve insan kaynakları formasyon programları yatırımları, doğrusal motorların kullanımı ve eksen hızlarının artması gibi İşleme Makinelerinin sergilediği gelişim ile baş etmemize imkan vermiştir.

Amortisörlere karaşı sergilenen özen ve işleme kalitesi, yüksek hıza bağlı sorunları çözme imkanını sunmuştur.

Hepsini oku
Yağ sıyırıcı

Yağ sıyırıcı

Standart teleskopik örtüler

Yağ sıyıcıları yüzeyi temiz tutmakta ve talaşın sacların altına girmesini önlemektedir.

Sıcağa ve soğutucu maddelere dayanıklı olmaları gerektiğinden paslanmaz çelik koruyucu siperli ya da sipersiz halde poliüretandan tedarik edilmektedir.

PR5 Yağ sıyırıcı

Standart teleskopik örtüler

The new PR5 wiper made by P.E.I. is particularly suitable for large-sized telescopic covers.

The gasket protecting and fixing profile is made of stainless steel: it does not oxidise even when not lubricated and resists cold working even with pure water.

Flexible wiper lip for optimal adherence to box to improve protection against chips and coolants.
Precise alignments between the elements keep the wiper preload at the intended value.

Yağ sıyırıcı

Standart teleskopik örtüler

PR4A değiştirilebilir ve sökülebilir yağ sıyıcırı YAĞ SIYICIRI PR4A, sıyırıcı profilin makineyi durdurmadan ve hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlayan yenilikçi bir çözümdür. YAĞ SIYIRICI PR4A, üç bağımsız elemandan oluşmaktadır:

 • teleskopik kapağın kutusuna bağlı bir metal profil
 • sökülebilir olan ikinci bir profil
 • üçüncüsü ise kapağı temizleyen sıyırıcı profildir.

Teknik özellikleri, kullanılacağı ortama bağlı olarak değişmektedir; örnek olarak soğutma sıvılı çalışma ortamlardan ya da PR4A D versiyonundaki kuru işlemler. YAĞ SIYIRICI PR4A ile donatılmış olan teleskopik örtüler, aşağıda yer alan basit yönergeleri takip ederek müşterilere sıyırıcı profili bağımsız şekilde değiştirme imkanı sunmaktadır:

 • sökülebilir kısmı ayırın
 • sökülebilir metal profili yeni sıyırıcı profil ile değiştirin.

Patentli

Çekme sistemleri

Geleneksel pantograf

Standart teleskopik örtüler

Teleskopik kapağın tüm kutularının senkronize şekilde çekilmesini sağlayan bir kol sistemi, bu şekilde kutuların tümü birlikte ve homojen şekilde hareket etmektedir. Kutular arasında mekanik durdurucular olmadığında sistem kapağın açılma ve kapanma hızından bağımsız olup yüksek hızlara imkan vermektedir. Kutuların doğru boyut ve geometrik tasarımına ek olarak pantografı oluşturan bileşenlerin ebatlarının doğruluğu, sistemi sağlam ve uzun ömürlü kılmaktadır. Takım Tezgahı, kısa mesafeler dahil olmak üzere, kutuların tamamını daima eş zamanlı olarak çekecek şekilde kuvvet uygulamalıdır. Pantograf, yüksek finisajlı işlemlerin pürüzlülüğünü sürekli olarak muhafaza edilmesini teşvik etmektedir.

SYNCHRO-TEL TECH

Standart teleskopik örtüler

SYNCHRO-TEL TECH teleskopik örtülerin hareketini senkronize eden mekanik kollar: mükemmel birleşim.

 • PEI, metal çubuklar arasındaki eşleşme toleransını düşürdü.
 • serbest mil yoktur, tamamı mendillere bağlıdır, çubuklarda yalpa bulunmamaktadır.
 • SYNCHRO-TEL TECH, orta boy teleskopik örtülerin açılmasını ve kapanmasını ahenkli hale getirmektedir.
 • yüksek hız ve ivmelere uygun. Miller üzerinde asgari kuvvet.
 • ekonomik açıdan avantajlı.
 • SYNCHRO-TEL TECH kutular arası mekanik durdurucuları ortadan kaldırır.
 • teleskopik çubukların istikrarı, kutulara bağlı üç mil ile garanti edilmektedir.
 • matematiksel hesaplamalar ile işleyiş testleri, SYNCHRO-TEL TECH’in pazarın bilinen senkron düzeneklerine göre güvenirlik ve ömür açısından en iyi çözüm olmasını garanti etmektedir.

(Patentli)

DAMPER-SHELL EVO

Standart teleskopik örtüler

Yatay ve ön çalışma konumunda olan, büyük ebatlı teleskopik örtülerdeki enerji dağılımını sağlayan viskoelastik sönümleyiciler DAMPER-SHELL EVO:

 • PEI’in özel formüllü bir polimeri olıp, iki farklı geometrik ölçüde imal edilmektedir.
 • 2.000.000 adet döngüye kadar garantilidir.
 • 100 m/min’e kadar çalışma hızına ve 1g’ye kadar hızlanmaya uygundur.
 • teleskopik örtü kapalı ve dinlenme konumundayken artık itme kuvveti uygulamamaktadır.
 • kutunun darbesiz açılmasına kademeli olarak destek sağlamaktadır.
 • mükemmel ebat/maliyet oranına sahiptir.
 • çok uzun çalışma mesafelerine uygun, sessiz, uzun ömürlü, güvenilir bir çözümdür.
 • bakım gerektirmez.

(Patentli)

Diğer bileşenler

Kaldırma sistemleri

Standart teleskopik örtüler

Kaldırma sistemleri teleskopik örtülerin farklı formlarına uygulanabilmekte olup, müşterinin ihtiyaçlarına ve muhafazanın ağırlığına göre farklı özelliklere sahiptir.

Amortisörler

Standart teleskopik örtüler

Yüksek hızın söz konusu olduğu hallerde (patentli) PEI Amortisörleri yerleştirilmektedir. Kutuların açma ve kapama sırasında birbirlerine bağlanmalarında çekiş sistemine tesir eden enerjinin dağıtılması açısından son derece etkili olup, gürültü ve titreşimi asgariye indirmektedir. Yağlayıcı ve soğutucu maddeler ile temas halinde aşınmayan polimerik malzemeden imal edilmiş olup, kutuların hareketi ile meydana gelen aşınmadan etkilenmez. Kapağın ebatlarına ve oluşan enerjilere uyum sağlamasına imkan verecek farklı şekil ve ebatlar halinde tasarlanmıştır.

Kayma patenleri

Standart teleskopik örtüler

Sürtünme önleyici özel bir pirinçten ya da metal olmayan bir malzemeden imal edilmiş olup düşük sürtünme sağlamakta, hareket ettikleri makinenin kılavuzlarını aşındırmamaktadır. Farklı ebat ve kesitler halinde mevcuttur. Kılavuzların profilini takip etmek amacı ile dikey ya da çapraz örtülerin bağlantı noktaları şekillidir.

Rulolar ve rulmanlar

Standart teleskopik örtüler

Yüksek hızdaki muhafazaların akmasını iyileştirmek amacı ile pirinç ya da metal olmayan malzemeden mamul rulolar kullanılmaktadır. Üzerinde yuvarlandıkları makinenin kılavuzlarını aşındırmamaktadır. Yüksek ağırlık ile yüksek hızlar söz konusu olduğunda, güvenli ve sessiz akışı sağlayan özel rulmanlar yerleştirilmektedir. Hem rulolar hem de rulmanlar, doğru hizalamaya ve hızlı ile kolay bakıma imkan veren vidalı desteklerimize monte edilmektedir.

Çalışma konumları

Yatay

Standart teleskopik örtüler

Açma ve kapanma yönü yatay olduğunda kullanılır. Küçük ebattan çok geniş hareket mesafeli büyük ebatlara kadar en yaygınıdır. Düşük seviyede şekil kısıtlaması. Vakaların çoğunda makineye montaj işlemi kapağın yukarıdan indirilmesi ile gerçekleştirilmekte, dar alanlarda hareket ettirilmesine imkan verilmektedir.

Dikey

Standart teleskopik örtüler

Açma ve kapanma yönü dikey olduğunda kullanılır. Küçük ebattan orta-büyük ebada kadar. Kutuların kılavuzlardan ayrılmalarını önlemek amacı ile, kılavuzların profiline oturacak şekilde imal edilmiş bağlantı patentleri monte edilmektedir. Vakaların çoğunda örtünün makineye montajı işlemi örtünün kılavuzlara yerleştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir, dolayısı ile sökülebilir bir kılavuz kısmının bulunması gerektiği hem makinenin üst kısmında hem de alt kısmında bir manevra alanının öngörülmesi şarttır. Daha büyük ebatlarda, yerleştirmeye gerek kalmadan örtünün kılavuz düzlemine monte edilmesine imkan veren bağlantı patenlerinin kullanılması mümkündür. Yağın hidrostatik destekli kılavuzların üzerine sızmasını önlemek amacı ile örtünün iç saclarının özel olarak imal edilmesi isteğe bağlıdır.

Yanal

Standart teleskopik örtüler

Açma ve kapanma yönü yanal olduğunda kullanılır. Küçük ebattan büyük ebada kadar. Kutuların kılavuzlardan ayrılmalarını önlemek amacı ile, kılavuzların profiline oturacak şekilde imal edilmiş bağlantı patentleri üst kısma monte edilmektedir. Mevcut alanlara, kılavuzların şekline ve konumuna bağlı olarak makineye montaj ön kısımda ve üstten gerçekleştirilebilir ya da örtünün kılavuzlara yerleştirilmesi gerekebilir. İki araba üzerine yerleştirilen yanal örtüler, birbirlerine karşı monte edilebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Paralel eksenler için

Standart teleskopik örtüler

Tornaların Z ekseni ya da, kaşıt madren, punta başlığı, ara yataklar gibi Z eksenine paralel eksenler için teleskopik örtü. İlgili eksen, teleskopik elemanların geometrisine, kılavuzların şekline ve konumuna bağlı olarak montaj önden yapılabilir ya da örtünün kılavuzlara yerleştirilmesi gerekebilir.

Geometriler

Şekil 1

Standart teleskopik örtüler

Şekil 1: ekonomik, küçük ve orta ebatlar için, uzun deplasmanlara uygun.

Şekil 2

Standart teleskopik örtüler

Şekil 2: ekonomik, küçük ve orta ebatlar için, büyük paralel tornalarda olduğu gibi, kutuların eğiminden serbest kalan hacimden faydalanabilen işleme halindeki parça için daha fazla faydalı alana imkan verir. Soğutucu sıvıların ve talaşların toplama tertibatına sevk edilmesine imkan verir. Uzun deplasmanlara uygun.

Şekil 3

Standart teleskopik örtüler

Şekil 3: çifte eğim kutuların saclarını daha rijit hale getirmekte, teleskopik elemanların yüksek ve sürekli kazınabilirliğini sağlamakta, soğutucuların ve talaşların birikmesini önlemekte, yağ kazıyıcılarının contalarının ömürlerini uzatmaktadır. Küçük ile orta ve büyük ebatlara, uzun deplasmanlara uygun.

Şekil 3 varyantı

Standart teleskopik örtüler

Şekil 3 varyantı: kutuların saclarını rijit hale getirerek teleskopik elemanlara yüksek ve sürekli kazınabilirlik sağlayan çifte eğimin avantajına, kablo taşıyıcı zincirler ya da makine eksenine paralel olarak dizilen sair tertibatın yerleştirilebileceği daha fazla faydalı alan sağlayan şeklin asimetrik oluşu eklenmektedir. Küçük ile orta ve büyük ebatlara, uzun deplasmanlara uygun. Soğutucu sıvıların ve talaşların toplama tertibatına sevk edilmesine imkan verir.

Şekil 4

Standart teleskopik örtüler

Şekil 4: üçlü katman kutuları daha rijit hale getirmekte, teleskopik elemanlar için üstün kazınabilirliğe sahip geniş örtülerin imal edilmesine imkan vermektedir. Orta, büyük ve çok büyük ebatlar için uygun olup uzun deplasmanlara iman vermektedir. Yüksek miktar ve ağırlıktaki talaşları desteklemektedir.

Torna için

Standart teleskopik örtüler

Torna için: eğik kılavuz düzlemli torna eksenleri için geleneksel örtü, işlenen parçaya geniş alan sunar, karşıt mandren, punta başlığı ve ara yatak eksen örtüleri ile entegre edilebilir, en ufak talaşların dahi girişini, önleyen labirentler meydana getirir.

Dokümantasyon