T-Wave-Cover

Z ekseni 2 metreden daha az olan makineler için üst koruma

Wave Cover

TEKNIK ÖZELLIKLER

 Es-Wave-CoverBu PEI çözümü, operatöre kapağı açmasını gerektirmeden iç kısma erişme serbestliği sağlarken, 2 metreden daha kısa bir Z eksenine sahip makineleri
tamamen kapatmanıza imkan tanır.
WAVE COVER, Wave Sky ile aynı modüler sistemi esas almaktadır, ancak daha geniş bir iç hacme imkan tanıyan ve kılavuzların herhangi bir yükseklikte (hatta tabanda) konumlandırılmasını sağlayan bir “kulübe” tipi çözümü benimsemektedir.

Daha fazla bilgi için PEI teknik ofisi ile temasa geçiniz.

Patent başvurusu yapılmıştır