Değiştirilebilir ve çıkarılabilir

PR4A

(Patentli)

  • Bağımsız üç parçadan oluşur: teleskopik kapağın kutusunda bütün metalden bir profil, çıkartılabilir metal ikinci bir profil ve üçüncüsü kapağın temizlenmesine yönelik sıyırıcı profildir.

PR4A

  • Sıyırıcı profil çalışma ortamına göre teknik özelliklere sahiptir (örn. çalışma ortamları soğutma sıvılı veya kuru çalışma gibi PR4A D versiyonundaki gibi).
  • SIYIRICI PR4A ile donatılan teleskopik kapaklar müşterilerin profilin değiştirilmesini bağımsız şekilde gerçekleştirmesine izin verir.