Telescopici-pedonabiliTelescopici-pedonabili
Dual Barrier 2EVO-part1Dual Barrier 2EVO-part1

DUAL BARRIER SYSTEM

Vodotěsné teleskopické kryty Dual Barrier System používají společně teleskopické kryty a tepelně svařované měchy. U hydrostaticky poháněných strojů, typicky velkých vyvrtávaček, kde se místo tradičních válečkových a kuličkových vedení používá olejový film. Stroj běží na této speciální vrstvě hydraulického oleje, který se vyznačuje velmi vysokým stupněm čistoty, což je předpokladem zaručeného výkonu. Na druhou stranu se v těchto strojích používá k chlazení nástroje také obvyklé chladicí mazivo, takže musí být naprostá jistota, že tento olej nemůže žádným způsobem proniknout do nosného systému a kontaminovat a ohrozit systém vážným poškozením.

Zobraz vše
DUAL BARRIER – 2EVO

DUAL BARRIER – 2EVO

Vodotěsné teleskopické kryty

Náš nový výrobek DUAL BARRIER 2EVO představuje inovativní modulární konstrukci měchu, jeden modul pro každý prvek teleskopického krytu. V praxi je každá část měchu integrována pod teleskopický kryt: tímto způsobem dostane výrobce stroje kryt s jednou dráhou k instalaci, na které je měch veden krytem, čímž se eliminuje duplicita. Výhoda je značná: namísto instalace několika kolejnic a pruhů na základně již přeplněné zařízeními výrobce instaluje jediné vodítko; namontuje teleskopický kryt jako obvykle a automaticky získá dvojitou integrovanou ochranu. Oba produkty již existovaly jako samostatné prvky s dvojím vedením. Nové uspořádání, které je skutečnou novinkou, nepotřebuje další vodítka; měch zůstává zavěšen na ocelovém krytu. Toto začlenění měchů do krytu není v žádném případě triviální, a proto jsme si je okamžitě nechali patentovat.

Stlačený měch

Vodotěsné teleskopické kryty

Velikost stlačeného měchu je větší než velikost teleskopického krytu, rozdíl se liší podle prostoru stroje a specifických potřeb.

Vlastnosti

Vodotěsné teleskopické kryty

DUAL BARRIER – 2EVO má pouze teleskopický kryt, který spočívá na 2 vodítkách, měch je držen kovovými tyčemi integrovanými do krytu.

DUAL BARRIER – 4SPC

DUAL BARRIER – 4SPC

Vodotěsné teleskopické kryty

Kompletní ochrana sestávající ze sekcí za tepla svařovaného měchu a teleskopického krytu. Jednotlivé segmenty měchu jsou v souladu se sekcemi teleskopického krytu, takže celková ochrana je v jednom jediném bloku. Není nutné, aby výrobce stroje připravoval další vedení nebo další roviny pro upevnění přírub měchů. Na vedeních stroje musí být dostatečně velká plocha pro umístění kladek teleskopického krytu a kluznic měchů, které jsou vedle sebe. Pro přístup k vodítkům stroje stačí odšroubovat pouze upevňovací přírubu teleskopického krytu. Chcete-li umístit nebo sejmout kryt ze stroje, jednoduše zvedněte pouze teleskopický kryt.

Stlačený měch

Vodotěsné teleskopické kryty

Stlačený měch měří stejně jako součet stlačeného teleskopu a části stlačené části každého měchu vloženého mezi teleskopické prvky.

Vlastnosti

Vodotěsné teleskopické kryty

DUAL BARRIER – 4SPC vyžaduje 2 vodítka se 2 podpěrami pro teleskopický kryt a 2 podpěrami pro za tepla svařovaný měch.

DUAL BARRIER – 4STD

DUAL BARRIER – 4STD

Vodotěsné teleskopické kryty

Kompletní ochrana se skládá ze sekcí za tepla svařovaného měchu a teleskopického krytu. Pro přístup k vodítkům stroje je nutné odšroubovat jak upevňovací přírubu teleskopického krytu, tak přírubu měchu. Pro umístění nebo sejmutí krytů ze stroje je nutné zvednout ve dvou fázích měch i teleskopický kryt.

Stlačený měch

Vodotěsné teleskopické kryty

Velikost stlačeného měchu je stejná jako velikost teleskopického krytu.

Vlastnosti

Vodotěsné teleskopické kryty

Kompletní ochrana sestávající z plného měchu a teleskopického krytu vyžaduje 2 vodítka pro nesení teleskopických krytů a 2 vodítka pro nesení měchů.