MĚCHY PRO STROPY

PEI'S WAVE SKY JE ŘADA MĚCHŮ PRO OCHRANU HORNÍ ČÁSTI POHYBLIVÝCH KŘÍŽOVÝCH FRÉZEK.