Firma PEI

Již více než čtyřicet let působí na trhu bezpečnosti práce
na pracovišti a krytování obráběcích strojů.

Vítejte v PEI

Úspěšná strategie firmy P.E.I. vychází z intuice zakládajících členů,
kteří již kolem roku 1980 rozpoznali význam téma „bezpečnost práce na pracovišti“.
Důležitost této tématiky ukazuje i to, že se trh s ochrannými systémy od té doby neustále vyvíjí.
Inovace, kvalita a férová cenová politika jsou hodnoty, které skupina P.E.I. jako přední výrobcev Itálii a Evropě v oblasti ochranných systémů pro obráběcí stroje, sleduje.
Více než 40-ti leté zkušenosti v této oblasti, odpovídající kompetence v obchodu
a managementu spojené s odborným a výrobně-technickým know how, vedli  k získání více než 70 mezinárodních patentů.
Skupina P.E.I. investuje ročně více než 4% ze svého obratu do výzkumu a vývoje,
aby bylo možné neustále nabízet ochranné měchy, roletové a teleskopické kryty
a další produkty podle neustále se navyšujících požadavků zákazníků.
Distribuční síť skupiny P.E.I. disponuje rozvětvenou sítí techniků, kteří se starají
o kompletní oblast italsky a německy mluvících zemí, stejně jako o velkou část dalších zemí Evropy.
Produkty „made by P.E.I.“ jsou dále distribuovány přes obchodní síť partnerů po celém světě.
V posledních letech zaznamenala skupina P.E.I. velký nárůst obratu, přičemž podíl exportu dosáhl 50% z celkového obratu.
Skupina se sídlem v Bologni zaměstnává nyní přes 420 zaměstnanců, kteří působí
v sedmi výrobních závodech.

Čísla

Zkušenosti získané z více než čtyřicetileté přítomnosti na trhu umožňují skupině spoléhat se
na spojení obchodních dovedností technického a výrobního know-how.

420

zaměstnanců

70

mezinárodních patentů

7

výrobních závodů

20

zemí s vlastní obchodní sítí

50%

export

Synergie skupiny PEI

Inovace, kvalita a neustálá pozornost věnovaná snižování prodejních cen jsou hnacími hodnotami skupiny PEI,
která na poli nabídky krytování obráběcích strojů patří mezi lídry v Itálii a Evropě.

Kdo jsme

Zkušenosti a neustálé školení pro vaši bezpečnost, tady je skupina PEI.

SÍDLA A FILIÁLKY

Firma PEI

PEI VE SVĚTĚ

Firma PEI

Sedi Sídla a filiálky skupiny P.E.I.
Distribuční síť skupiny P.E.I. (podrobnosti)