Ochranné měchy pro laserové stroje

Ochranné měchy pro laserové stroje

Ochranné měchy pro laserové řezací stroje mají dvě odlišné aplikace: měchy pro mechanické části a měchy pro optický paprsek. Měchy pro mechanické části jsou vyrobeny z tkaniny s vysokou odolností proti únavě, zatímco měchy pro optický paprsek jsou složitější, protože musí zaručit utěsnění tlakového plynu a omezit případnou divergenci laserového paprsku pomocí vnitřních kovových vložek. Tkanina musí být rovněž samozhášecí a nesmí propouštět prach dovnitř. Společnost PEI je dlouhodobě lídrem v konstrukci obou těchto typů měchových krytů.