Lehké teleskopické kryty

Multibend

Teleskopický kryt „A++“ pro horizontální osy

Teleskopický kryt MULTIBEND pro horizontální osy váží až o 50 % méně než standardní teleskopický kryt. Software vyvinutý společností PEI pro výpočet průhybů kazet optimalizuje geometrii a náklady krytu. S teleskopickým krytem Multibend se dosáhne snížení spotřeby energie pro provoz obráběcího stroje, čímž se sníží emise CO2.

Matematický model

Matematický model

Lehké teleskopické kryty

Software vyvinutý společností PEI pro výpočet průhybů kazet pro optimalizaci geometrie a nákladů. Omezením průhybů podle velikosti kazety umožňuje zachovat ideální mezery mezi teleskopickými prvky, což zlepšuje těsnost proti třískám, životnost stěrek a zvyšuje životnost krytu.

Snížení hmotnosti

Snížení hmotnosti

Lehké teleskopické kryty

Nižší hmotnost krytu až o 50% oproti standardnímu teleskopickému krytu. Snížení pohybujících se hmot vede ke snížení setrvačnosti, teleskopický kryt je schopen pohotově sledovat vysokou dynamiku současných strojů. Zvyšuje životnost tlumicích systémů.

Úspora energie

Úspora energie

Lehké teleskopické kryty

Snížení výkonu potřebného k pohonu obráběcího stroje se snížením emisí CO2 se promítá do menší spotřeby surovin a zdrojů.