obr mezi ochrannými zástěnami

GIANT SHIELD: ochranná zástěna s mimořádnými rozměry vhodná pro použití u velkých obráběcích strojů.

GIANT SHIELD Cz 2018

Tuhost krytování zajišťují lamely s tloušťkou 0,3 mm, které tvoří ochrannou bariéru proti poškození krytování, které mohou způsobit horké třísky při obrábění obrobku.
GIANT SHIELD lze vyrábět s výškou do 6.000 mm. Speciální vlastnosti lamel umožňují snadný a dynamický pohyb s napětím a stabilitou.
Ochranný měch za tepla svařovaný, který je za zástěnou a je vyroben ze speciálního materiálu po celé délce lamely, slouží jako další ochranná bariéra proti úniku chladicí kapaliny z pracovního prostoru.
GIANT SHIELD přesně kopíruje každý příčný pohyb hlavy stroje.

GIANT SHIELD particolare 2018