Za tepla svařované ochranné měchy s lamelami

  • tento vícestranný ochranný měch s lamelami nabízí ideální řešení pro kompletní krytování čelních a střešních rovin multifunkčních obráběcích center
  • vnitřní úhel musí být zavřený; díky speciální geometrii a vlastnostem materiálu lamel (ušlechtilá ocel) je dosaženo perfektního úhle 90°
  • dále jsou možná krytování vícestranná, nebo s různou geometrií rohů.

Multi-Steel-2015

(patentováno)