Pracovní poloha: horizontální vertikální a čelní (příčník)

OCHRANNÉ MĚCHY ZA TEPLA SVAŘOVANÉ S PEVNÝMI LAMELAMI

1) koncový rám 1
2) vodící rám / výztuha
3) textilní materiál
4) koncový rám 2
5) možné speciální upevnění první ocelové lamely usnadňující montáž

NAMONTOVANÝMI LAMELAMI

P.A. = vytažení
P.C. = stlačení
zdvih = vytažení – stlačení
B = šířka měchu
a = výška měchu
x = šířka záhybu

x(mm) 15 20 25 30 35 40 45
L(mm) 16 21 26 33 43 48 56
Z(mm) 45 55 65 75 85 95 105

vzorec pro HODNOTU STLAČENÍ (vzorec slouží jako směrná hodnota)

AP = vytažení na záhyb = x . 2 – 16
SM = tloušťka povrchu měchu *
SS = tloušťka vodícího rámu *
SF = tloušťka koncového rámu *
NP = počet záhybů = (P.A. : AP) +2
P.C. = (SM . 8 + SS) . NP + (SF . 2)
* Podívejte se na seznam látek

NAMONTOVANÝMI LAMELAMI

* tloušťka materiálu je brána hodnotou 0,35 mm (označení „TEMAT151“ – Podívejte se na seznam látek)
** Ipotizziamo che lo spessore del supporto sia 1 mm
*** Ipotizziamo che lo spessore della flangia sia 3 mm (Podívejte se na seznam látek)