OCHRANNÉ MĚCHY ZA TEPLA SVAŘOVANÉ

1) koncový rám 1
2) textilní materiál
3) koncový rám 2
4) vodící rám / výztuh

ZA-TEPLA-SVAROVANE-OCHRANNE-MECHY

P.A. = vytažení
P.C. = stlačení
zdvih = vytažení – stlačení
B = šířka měchu
x = šířka záhybu
a = výška měchu

vzorec pro HODNOTU STLAČENÍ (vzorec slouží jako směrná hodnota)

AP = vytažení na záhyb = x . 2 – 8
SM = tloušťka povrchu měchu *
SS = tloušťka vodícího rámu *
SF = tloušťka koncového rámu *

NP = počet záhybů = (P.A.: AP) + 2
P. C.= (SM . 8 + SS) . NP + (SF . 2)

* Podívejte se na seznam látek

ZA-TEPLA-SVAROVANE-OCHRANNE-MECHY

* tloušťka materiálu je brána hodnotou 0,25 mm  (Podívejte se na seznam látek)
** tloušťka vodícího rámu 1 mm
*** tloušťka koncového rámu 2 mm (Podívejte se na seznam látek)