Pouze pro vertikální

aplikace

Soffieti Termosaldati con lamelle mobili

1) koncový rám 1
2) vodící rám / výztuha
3) textilní materiál
4) koncový rám 2
5) Detail

P.A. = vytažení
B = šířka měchu
P.C. = stlačení
a = výška měchu
zdvih = vytažení – stlačení
x = šířka záhybu

x(mm) 15 20 25 30 35 40 45
Z(mm) 40 50 60 70 80 90 100

vzorec pro HODNOTU STLAČENÍ (vzorec slouží jako směrná hodnota)

AP = vytažení na záhyb = x . 2 – 16
SM = tloušťka povrchu měchu *
SS = tloušťka vodícího rámu *
SF = tloušťka koncového rámu *
NP = počet záhybů = (P.A. : AP) +2
P.C. = (SM . 8 + SS) . NP + (SF . 2)

 * Podívejte se na seznam látek

* tloušťka materiálu je brána hodnotou 0,25 mm (Podívejte se na seznam látek)
** tloušťka vodícího rámu 1 mm
*** tloušťka koncového rámu 2 mm (Podívejte se na seznam látek)